Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Xí Nghiệp liên hợp Z751

Xí nghiệp Liên hợp Z751 trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam là một doanh nghiệp Quân đội có nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất Ô tô, Cơ khí, Tăng thiết giáp.... bảo đảm phục vụ cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Chủ đầu tư: Binh chủng Công binh - Bộ Quốc phòng
Địa điểm: Khu Công nghiệp quốc phòng Long Bình, Đồng Nai
Quy mô: 
   - Diện tích mặt bằng: 10 ha
   - Gồm: 
         + Khu hành chính quản lý
         + Khu sản xuất
         + Kho, bãi hạ tầng kỹ thuật
         + Di chuyển có chọn lọc thiết bị, công nghệ hiện có kết hợp đầu tư bổ sung công nghệ mới hiện đại
Thời gian thực hiện dự án: 2015 - 2017
Công việc do Thái Trường Sơn đảm nhiệm: Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp