Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Tea Kwang Cần Thơ

Nhà máy giày Taekwang Cần Thơ là thành viên của Tập đoàn Taekwang với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 62 ha, bao gồm các công trình như xưởng sản xuất, xưởng chế tạo, kho hàng, văn phòng…

Ngành Nghề:Sản Xuất Giày

Vị Trí:Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:Taekwang Cần Thơ

Quy Mô: 62.000 m2

Dự án nhà máy sản xuất giày do Tập đoàn Taekwang đầu tư là dự án FDI quy mô lớn nhất tại địa phương được khởi công xây dựng.

Thái Trường Sơn phụ trách hạng mục thi công xây dựng kho hàng, xưởng sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp