Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Nhà xưởng Tôn Đông Á

Công ty cổ phàn đầu tư và xây dựng Thái Tường Sơn giới thiệu công trình dự án nhà xưởng Tôn Đông á Quy Mô: 32.000 m2 - 3,000 tấn

Hình ảnh xây dựng nhà xưởng

BROTEX - SUNSTEEL - DONGIL - ESSILOR

BROTEX - SUNSTEEL - DONGIL - ESSILOR

dong a 4 re

dong a 3 re

 

TĐA 1

TĐA 0

Xem tiếp