Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Nhà máy sản xuất kính vgi3

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái trường Sơn giới thiệu công trình dự án nhà máy sản xuất kính với quy mô 22.000 m2; 2.800 tấn

Hình ảnh xây dựng công trình

IMG_2715

 

 

 

vgi3 - 5s

ATADSEAM 65 -11T

IMG_2708

 

Xem tiếp