Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Dự án nhà máy lốp xe ô tô BRIDGESTONE

Hoạt động : Sản xuất lốp ô tô Địa điểm : Lô CN 4.1, CN3.6, KCN Đình Vũ, Hải Phòng, Diện tích : 102ha

Bridgestone đã tiến hành khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng giữa các khu công nghiệp tại Việt Nam bao gồm các yếu tố về cơ sở hạ tầng, địa điểm đầu tư, chi phí sản xuất và lao động. Sau quá trình khảo sát, khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng, Việt Nam đã được lựa chọn cho dự án.

 

Thông tin dự án 

Chủ đầu tư : Công ty Bridgestone Châu Á Thái Bình Dương (BSCAP)

Hoạt động : Sản xuất lốp ô tô

Địa điểm : Lô CN 4.1, CN3.6, KCN Đình Vũ, Hải Phòng, Việt Nam

Diện tích : 102ha

Giải pháp thiết kế và xây dựng : Áp dụng giải pháp nhà tiền chế làm kết cấu xây dựng chính cho dự án

Chi tiết các hạng mục thi công dự án

Xây dựng nhà xưởng chính bằng nhà tiền chế

Xây dựng nhà  kho

Xây dựng các phòng làm việc

Xây dựng hệ thống sinh hoạt chung trong nhà máy

Xây dựng nhà xe

Xây dựng hệ thống cung cấp nước và thông gió

Hình ảnh về dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp