Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Thi công Thiết kế, gia công và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Assems vn

ông ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Trường Sơn thiết kế, gia công và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Assems vn

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Trường Sơn thiết kế, gia công và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Assems vn

Fire resistant paint 60 minutes – Chống cháy công trình 60 phút bằng sơn chống cháy.
Clear Span: 55m – Khẩu độ 55m không cột giữa.

ASSEMS VIETNAM producing: Chemical products; products from plastic; shuttle weaved cloth; stockinet, knitted material and other non-weaved material.

 

Hình ảnh gia công các cấu kiện trong Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Trường Sơn

 

 

 

Xem tiếp