Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Thi công Sân gold và nhà mái pvgas tower

Địa điểm: 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

 

Giới thiệu:

Địa điểm: 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Quy mô:

 

Hình ảnh xây dựng công trình

 

 

Xem tiếp