Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Thi công Một hạng mục nhà thép tiền chế – Văn Phòng Nhà Điều Hành TMC

Đồng hành cùng một trong những công trình trọng điểm Quốc Gia – công trình văn phòng Nhà Điều Hành TMC đã được khởi công và đang bước vào giai đoạn hoàn thành

 

Đồng hành cùng một trong những công trình trọng điểm Quốc Gia – công trình  văn phòng Nhà Điều Hành TMC đã được khởi công và đang bước vào giai đoạn hoàn thành đáp ứng được mục tiêu và tiến độ của chủ đầu tư.

Hình ảnh thi công Nhà Điều Hành TMC tại công trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp