Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Thi công lắp đặt tường ngoài tại công trường

Đây là quá trình thi công lắp đặt tường ngoài tại công trường

Quá trình thi công nhà khung thép lắp ghép tại DongYang - Hải Phòng

Công nhân đang di chuyển từng tấm panel eps lên để lắp đặt

Quá trình thi công nhà khung thép lắp ghép tại DongYang - Hải Phòng

Công nhân đang tập trung thi công lắp đặt panel eps

Quá trình thi công nhà khung thép lắp ghép tại DongYang - Hải Phòng

Quá trình thi công nhà khung thép lắp ghép tại DongYang - Hải Phòng

Từng m2 panel eps tường ngoài đang dần được hoàn thiện

Quá trình thi công nhà khung thép lắp ghép tại DongYang - Hải Phòng

Từng chuyến panel được đưa đến công trường để lắp đặt

 
Xem tiếp