Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Thi công Dự án nhà xưởng Takahata Precision

Chủ đầu tư Công ty Takahata Precision Việt Nam là một trong những thành viên chính thức của tập đoàn Takahata bên cạnh những chi nhánh ở các đất nước khác nhau như Trung Quốc, Malaysia, Mỹ và Thái Lan…

  

Thông tin dự án

Chủ đầu tư : Công ty Takahata Precision Vietnam CO., LTD

Hoạt động : Công nghiệp

Mục đích sử dụng : Nhà xưởng

Hoàn thành : Đã hoàn thành

Hình ảnh của dự án

 

a

b

c

d

e

f

 

 

 

 

 

Xem tiếp