Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Thi công Dự án nhà xưởng dona quế bằng

Vị trí: Vỉnh Cửu, Đồng Nai - Qui mô: 36,800m - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dona Quế Bằng - Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

- Vị trí: Vỉnh Cửu, Đồng Nai

- Qui mô: 36,800m2

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dona Quế Bằng

- Ngành nghề: Kinh doanh sắt thép

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp