Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Thi công Dự án nhà máy gạch men ý mỹ

- Vị trí: KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai - Qui mô: 35.000m2 - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Công nghiệp Ý Mỹ - Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

- Vị trí: KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

- Qui mô: 35.000m2

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Công nghiệp Ý Mỹ

- Ngành nghề: Vật liệu xây dựng

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

 

Xem tiếp