Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Thi công Dự án đại quag minh thủ thiêm

Địa chỉ: 10 Mai Chí Thọ, P. An Lợi Đông, Q.2, TP.HCM Quy mô dự án: 80.000m2 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Đại Quang Minh

 Địa chỉ:  10 Mai Chí Thọ, P. An Lợi Đông, Q.2, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: 80.000m2

 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Đại Quang Minh

Xem tiếp