Người thành công - Mình thành công

Hotline : 0949 333 869

Công trình bệnh viện vinmec

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Trường Sơn giới thiệu bạn đọc hình ảnh thi công công trình

 Tổng diện tích đất:  39.430m2

 Đơn vị thi công:  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Trường Sơn
 

Xem tiếp